Over mij

Mijn naam is Richard Hoofs. Na mijn studie tot huisarts heb ik diverse holistische geneeswijzen bestudeerd. Hierbij volgde ik opleidingen acupunctuur, antroposofie, ayurveda, spirituele therapie en Egyptische heelkunde. Tevens maakte ik vele reizen naar India en Egypte. In India heb ik een tijd als arts meegewerkt aan een gezondheidsproject op het platteland van Maharastra. Aldaar werd ik geraakt door de diepe wijsheid van de Oosterse esoterie maar ervoer ook het praktische nut van de Westerse geneeskunde. De verbinding tussen Oost en West met behoud van het beste van beiden vormt de basis van mijn werk als coach, acupuncturist en auteur. Naast mijn werk op Mon Desir werk ik tevens parttime als huisarts. Holistisch komt van het oud Griekse woord ‘holos’, en dat betekent ´geheel´. Holistisch wil zeggen dat je jezelf als één geheel ziet. Jij bent lichaam, persoon en ziel. Samen. Als één eenheid. Wij zijn hierbij ook onlosmakelijk verbonden met onze leefwereld. Zorg je goed voor de natuur, de dieren en de mensen om je heen, dan zorg je goed voor jezelf. Onze omgeving is een weerspiegeling van onszelf. Een holistische benadering past bij de en / en benadering. Regulier en complementair. Diversiteit en eenheid. Persoon en ziel. Bij mijn consulten en coaching volg ik deze en / en benadering, en praktisch en spiritueel. Regulier en complementair. Deze hoeven elkaar niet te bijten. Integendeel, ze vullen elkaar juist aan. De meeste Oosterse geneeswijzen, zoals onder andere Acupunctuur, Ayurveda, Yoga en Traditional Chinese Medicine, zien ziekte als een teken van het uit balans zijn van een mens. Ziekte en medische aandoeningen worden gezien als het signaal van het lichaam om de verbinding tussen persoon en ziel te herstellen. Een klacht of een crisis is te zien als een aanwijzing om opnieuw in balans te komen. Lichamelijke klachten en ziekten worden gezien als een uitnodiging tot groei en innerlijke bewustwording. Ziekte is een roep van de ziel. De klacht nodigt je uit te kijken naar jezelf. Op deze manier kun je ook echt verbinding krijgen en invloed op jouw eigen klachten. In de reguliere geneeskunde wordt naar een lichamelijke klacht of ziekte gekeken en vervolgens naar een oplossing gezocht met medicijnen of een operatie. Ongeacht om wie het gaat. Maar ziekte is heel persoonlijk, het is niet toevallig. Het heeft met jezelf te maken, met de manier waarop je met jezelf omgaat en je kunt er invloed op uitoefenen. De eenzijdige materiële manier van kijken van de Westerse geneeskunde is  beperkt. Het is echter niet nodig de volledige Westerse geneeskunde af te zweren. Het is alleen een manier van kijken die te beperkt is om het geheel te omvatten. Je kunt het vergelijken met een bepaalde taal. In een consult / coaching vraag  ik erom ook vanuit een andere taal, de energetische taal, naar jezelf te kijken. Het heeft te maken met hoe je met jezelf omgaat. Hoe jij in je energie zit. Met de energiedoorstroming van jouw chakra’s en aura. Onze verbinding met onze ziel komt tot uiting in ons aura en onze chakra´s die weer in verbinding staan met ons fysieke lichaam. Medische klachten en ziekten zijn te zien als een roep van de ziel, die zich uit via het lichaam om de verbinding te herstellen. Een klacht, is op deze wijze een roep om tot een nieuwe manier van leven te komen. Een klacht is een ingang naar bewustwording en innerlijke groei.

Boeken:

Heelmeesters

Als arts schreef ik diverse wetenschappelijke en complementaire boeken. Vanuit mijn fascinatie voor de oude heelmeesters en holistische geneeskunde is mijn boek  ‘Heelmeesters’ op een spontane manier tot stand gekomen.
Harde kennis uit oud Egyptische teksten aangevuld met persoonlijke ervaringen in Egyptische krachtplaatsen en heelkundige centra zijn de basis van mijn boek. Dit boek maakt verbinding tussen de oude Egyptische heelkunde en onze moderne geneeskunde, om weer op een praktische wijze vanuit de eenheid te leren werken. In de voetsporen van de oude meesters: ‘Alles is Een en de Ene is alles’.

De oud Egyptische heelmeesters hadden een hoog bewustzijn over leven en dood. Zij werkten vanuit een holistische visie en zagen het als hun taak de ander te helpen weer ‘heel’ te worden.

Heling betrof lichaam, persoon en Ziel. Jammer genoeg is deze visie vrijwel geheel uit onze huidige geneeskunde verdwenen. We zijn wel praktisch, maar werken nauwelijks vanuit bezieling.

De heelmeesters werkten zowel rationeel als spiritueel. Zowel vanuit de dualiteit als de eenheid. En/En. In dit boek gaan we in op hun holistische levensvisie waarin alles met elkaar in verbinding is en hoe het voelt om net als zij vanuit dit bewustzijn te leven.

De heelmeesters lieten zich inspireren door hun totems of Goddelijke krachten (neteroe), zoals Aset (Isis), Sekhmet, Tehuti (Thot). Uitgangspunt is dat ieder mens een eigen unieke gave in zich heeft. Het doel van het leven is om deze persoonlijke gave naar buiten te brengen, ten dienste van het grotere geheel.

Als ingang hierbij krijgt ieder mens vanuit de ongeziene wereld steun van zijn eigen persoonlijke neter. Dit boek geeft een ingang om in verbinding te komen met deze Goddelijke kracht in jou.

Als je jezelf door deze zielsverbinding kunt laten inspireren zal dit je helpen om jezelf bewust te worden van jouw unieke kwaliteiten. Als je op deze manier jouw kwaliteiten in kunt zetten, realiseer je jezelf en word je schepper van jouw eigen leefwereld.
De oude heelmeesters waren meesters in het werken met energie. Zij waren bekend met 13 chakra’s en werkten hier ook mee. In dit boek gaan we in op de helende werking van deze 13 chakra’s. Hiertoe reikt het jou diverse energetische oefeningen en tips aan.
Ook behandelen we de praktische mogelijkheden van de Egyptische heelkunde in onze huidige tijd.
Zoals werken met heling via Egyptische oliën, zandbaden, voetmassage, kruiden, de Ankh, magie, dromen en meditatie, sacrale muziek, dans en seksualiteit.

 

Zelfgenezing op doktersrecept

Mijn boek gaat over bezieling, bewustzijn, gezondheid en welzijn.                                                                                  Wat is een holistische leefstijl en wat kan je ermee?                                                                                           Holistisch betekent jezelf zien als één geheel: lichaam, persoon en ziel, met verbinding als uitgangspunt.                Zorg goed voor de natuur, dieren en de mensen om je heen en je zorgt goed voor jezelf.                                      Daarbij past de en/en-benadering – regulier én complementair; diversiteit én eenheid; persoon én ziel.                      Het boek is daarom ook én praktisch én esoterisch, er is synthese tussen regulier én spiritueel, die elkaar niet uitsluiten maar juist aanvullen. Dit boek gaat ook in op de huidige crisis in de wereld en hoe je daar vanuit bezieling en zonder angst mee om kunt gaan. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijke inzichten als geput uit de wijsheden van oude holistische tradities. Het boek geeft de lezer toegang tot universele geneeskundige wijsheden van oost en west, naast oefeningen en handvatten om deze zelf toe passen en te ervaren: zelfgenezing op doktersrecept. Klachten en aandoeningen worden zowel vanuit het reguliere als het energetische benaderd, wat wil zeggen dat er verbinding is tussen de huisartsenstandaard en het chakra-en aurasysteem. Hierbij gaat vooral om de eigen ervaring bij het ontwikkelen van een hoger bewustzijn. Niet vanuit alleen het hoofd, maar met hart en ziel ervaren. Echt wijsheid is helder kunnen zien en voelen, wat toch weer net even anders is dan kennis alleen.

Als de Sluier wordt opgelicht

Mijn meest recente boek is voor iedereen die te maken heeft met het verlies van een dierbare of geliefde en die zelf achterblijft met vragen over de zin en betekenis van de dood. En het boek is voor mensen die worstelen met de verwerking van hun verdriet. We zijn allemaal sterfelijk en toch is er in onze maatschappij veel angst voor het onvermijdelijke; spreken over de dood is vaak lastig. Het lezen van ervaringen van anderen kan veel angst en onzekerheid wegnemen, zowel bij de stervende, als de nabestaanden. Verhalen bieden hen steun en troost; geven nieuwe en onverwachte inzichten die het afscheid makkelijker kunnen maken. Deze waargebeurde en bijzondere ervaringen zijn opgetekend door een arts die nauw betrokken was bij het stervensproces. Verhalen van gewone mensen, sprekend van hart tot hart.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.