Consulten

Op Medische Praktijk Mon Desir werken we vanuit een holistische mensvisie. Meerdere behandelingswijzen zijn hierbij mogelijk. Het kan nodig zijn dat eerst een startconsult plaats vindt. Hierin gaan we na wat er precies aan de hand is en welke behandelingen het meest geschikt zijn. Een consult vindt alleen plaats op afspraak.
Afspraken maken, geschiedt om praktische redenen alleen telefonisch.
Wij zijn lid van de N.V.A. en arts-acupuncturist. De consulten acupunctuur worden daarom door vrijwel alle zorgverzekeraars volledig, dan wel voor het grootste gedeelte vergoed. Een verwijsbriefje van de huisarts is niet nodig.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.